Đồ lót liền mạch

  • Hot melt adhesive tape for seamless underwear

    Băng dính nóng chảy cho đồ lót liền mạch

    Sản phẩm này thuộc hệ thống TPU. Đây là một mô hình đã được phát triển trong nhiều năm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tính năng đàn hồi và chống nước. Cuối cùng nó chuyển sang trạng thái trưởng thành. phù hợp cho các khu vực hỗn hợp của đồ lót liền mạch, áo ngực, tất và các loại vải đàn hồi với ...